Konstrundan

SKHF:s samlingsutsällning Mästers Galleri vid Svaneholms slott och utställning i Västra Nöbbelövs byskola.